אל הכחול הגדולהפוגהקומפוזיציה בכחול וצהוב - בהשראת פיט מונדריאן
שלווהאל תוך הענניםרישום
הלבנה

לציפורי ארצנו