חלונות 1חלונות 2חלונות 3חלונות 4חלונות 5
חלונות 6
היחשפות  -  תערוכה  קבוצתית  בסטודיו  סלון  22  יפו,  ספטמבר  2009 

לציפורי ארצנו