שרקרקים מצוייםשרקרקים גמדייםחמריות חלודות-זנבשחפיות יםצוללי ביצות
צופית - זכרירגזי מצוישחור זנבחנקן ערבותחנקן שחור-מצח
דאה שחורת-כתףנץ מצויבז ערבבז מצוישעיר מצוי
שחף צר-מקורברכיהשלדג גמדיפרפור עקודשרקרק מצוי
לצפייה  בציפורים  נוספות  בנוף  המקומי  לציפורי  ארצנו

לציפורי ארצנו