הזמנהאנפת לילה  דוחל שחור-גרון (זכר) דרור הבית (צעיר)  ירגזי
כחול חזה לבנית קטנהסבכי שחור-כיפה (נקבה)עפרוני מדבר  עפרוני מצויץ
צופית (נקבה)  שחרור (זכר) שלדג גמדי (נקבה)
ציפור  הנפש  -  תערוכה  קבוצתית  רב - תחומית,  גלרינה,  בת - שלמה,  דצמבר  2010

לציפורי ארצנו