דבורת הדבשחייך והחיים יחייכו אליך חזרהמחבואיםרפרף הדבקהמושית השבע
שפירית כחולהשפרירית (סורית) זוהרתשפירית אדומהזבוב טורףזנב הסנונית
לבנין מזרחילבנין הצנוןלבנין התלתןכחליל השברקדבורת הדבש

לציפורי ארצנו