אגמית מצויה אגמית מצויה - אפרוח אגמית מצויה - בהמראה אגמית מצויה - צעיר אדום-החזה אוח עיטי אוח עיטי - פרחון אוח עיטי - פרחון בתעופה איה מזרחית איית צרעים אלימון אלימון - צעיר אנפה אפורה אנפה אפורה - עונת קינון אנפה ארגמנית אנפה ארגמנית - צעיר אנפה ארגמנית - צעיר בתעופה אנפית בקר - הורה וגוזלים אנפית בקר - לבוש חורף אנפית בקר - לבוש קיץ אנפית בקר - צעיר אנפית גמדית - זכר אנפית גמדית - זכר בתעופה אנפית גמדית - נקבה אנפית מנגרובים אנפית מנגרובים - צעיר אנפית מנגרובים - צעיר בתעופה אנפית סוף - בתעופה אנפית סוף - לבוש חורף אנפית סוף - עונת קינון אנפית סינית - זכר, עונת קינון אנפת לילה אנפת לילה - בחיזור אנפת לילה - צעיר ארנריה אדמונית - לבוש חורף ארנריה אדמונית - לבוש קיץ ארנריה אדמונית - צעיר בארית הרים בולבול צהוב-שת בולבול צהוב-שת (עם חוסר בפיגמנטציה) בז אדום - גוזל בז אדום - זכר בז אדום - זכר בתעופה בז אדום - נקבה בז אדום - נקבה בתעופה בז חופים - מופע בהיר בז חופים - מופע בהיר, שנה 2 בז חופים - מופע כהה, שנה 2 בז מדברי בז מצוי - זכר בז מצוי - זכר בתעופה בז מצוי - נקבה בז נודד בז עצים בז ערב - צעיר בז ציידים בז שחור בז שחור - בתעופה בזבוז אירופי - זכר בזבוז הלבנון בזבוז הלבנון - צעיר ביצנית אדומת-רגל - לבוש חורף ביצנית אפורה ביצנית ירוקת-רגל - לבוש חורף ביצנית ירוקת-רגל - לבוש קיץ ביצנית לבנת-בטן ביצנית לבנת-כנף - לבוש חורף ביצנית לבנת-כנף - לבוש חורף, בתעופה ביצנית מנומרת - לבוש חורף ביצנית מנומרת - לבוש קיץ ביצנית מנומרת - צעיר ביצנית עדינה - לבוש חורף ביצנית עדינה - לבוש קיץ ביצנית שחורת-כנף ביצנית שחורת-כנף - מבט מאחור ביצנית שחורת-כנף - צעיר ברודית גדולה ברודית גמדית ברודית קטנה - זכר ברודית קטנה - צעיר ברווז אפור - זכר ברווז אפור - נקבה ברווז חד-זנב - זכר ברווז חד-זנב - נקבה ברווז משויש ברווז צהוב-מצח - זכר ברווז צהוב-מצח - זכר בתעופה ברווז צהוב-מצח - זכר צעיר ברווז צהוב-מצח - נקבה בתעופה ברכיה - זכר ברכיה - נקבה ברכיה - צעיר ברנטה לבנת-לחי ברנטה לבנת-לחי - מבט מלפנים גבתון אדום-מקור - זכר גבתון אדום-מקור - נקבה גבתון גמדי - צעיר גבתון גנים - זכר גבתון גנים - נקבה גבתון מדבר - זכר גבתון מדבר - נקבה גבתון מדבר - צעיר גבתון סלעים - זכר גבתון עפרוני גבתון עפרוני - צעיר גבתון צהוב - זכר, לבוש קיץ גבתון שחור-ראש - זכר גבתון שחור-ראש - זכר, מלפנים גבתון שחור-ראש - נקבה גדרון מובהק דאה שחורת-כתף דאה שחורת-כתף - בתעופה דאה שחורת-כתף - צעיר דאה שחורת-כתף - צעיר בתעופה דוחל חום-גרון דוחל חום-גרון - צעיר דוחל מזרחי - זכר דוחל מזרחי - זכר צעיר דוחל מזרחי - נקבה דוחל מזרחי - נקבה ליוציסטית דוחל מזרחי - נקבה מלפנים דוחל מזרחי כספי - זכר דוחל שחור-גרון - זכר מאחור דוחל שחור-גרון - זכר מלפנים דוחל שחור-גרון - נקבה מאחור דוחל שחור-גרון - נקבה מלפנים דוחל שחור-גרון - צעיר דוכיפת דיה שחורה דיה שחורה - צעיר דרור הבית - אם וגוזלים דרור הבית - זכר דרור הבית - זכר, עונת קינון דרור הבית - צעיר דרור הירדן - זכר בלבוש חיזור דהוי דרור הירדן - זכר בסתיו דרור ספרדי - זכר דרור ספרדי - נקבה דרורית קצרת-אצבעות דרורית קצרת-אצבעות - מבט מלפנים דררה אפורת-לחי דררה מצויה - זכר בוגר דררה מצויה - זכר צעיר דררה מצויה - נקבה ורדית סיני - זכר ורדית סיני - נקבה זהבן מחלל - זכר זמיר הירדן זמיר מנומר זמירון זנבן ערבי - זכר זנבן ערבי - זכר, מבט מלפנים זנבן ערבי - נקבה זנבן ערבי - נקבה, מבט מלפנים זנבן ערבי - צעיר זרון סוף - זכר זרון סוף - נקבה זרון סוף - נקבה בתעופה זרון סוף - צעיר זרון פס - זכר זרון פס - צעיר זרון שדות - צעיר זרון שדות - צעיר בתעופה זרון תכול - זכר זרון תכול - נקבה זרון תכול - צעיר זרזיר בורמזי זרזיר מצוי זרעית השדה זרעית קטנה חוברה מדברית חוגלת סלעים חוגלת סלעים - צעיר חוגת עצים חוויאי הנחשים חוויאי הנחשים - בתעופה חוויאי הנחשים - מבט מלמטה חוויאי הנחשים - צעיר בתעופה חוחית חופזי זהוב - לבוש חורף חופזי מנומר - לבוש חורף חופזי מנומר - לבוש מעבר לקיץ חופזי מנומר - לבוש קיץ חופזי מנומר - לבוש קיץ בתעופה 1 חופזי מנומר - לבוש קיץ בתעופה 2 חופזי קטן חופית אלפינית - לבוש חורף חופית אלפינית - לבוש קיץ חופית אלפינית - צעיר, לבוש קיץ חופית טמינק חופית כהת-חזה - צעיר חופית לבנה - לבוש חורף חופית לבנה - צעיר חופית מגלית - לבוש קיץ חופית קטנה - לבוש חורף חופית קטנה - לבוש קיץ חופית קטנה - צעיר חופמי אלכסנדרי - זכר, לבוש קיץ חופמי אלכסנדרי - נקבה חופמי אסיה - זכר, לבוש קיץ חופמי גדות - בלבוש חורף חופמי גדות - זכר, לבוש קיץ חופמי גדות - נקבה, לבוש קיץ חופמי חוף חופמי חוף - צעיר חופמי ערבה - לבוש חורף חופמי צווארון - זכר, לבוש קיץ חופמי צווארון - לבוש חורף חופמי צווארון - נקבה, לבוש קיץ חופמי צווארון - צעיר חופמי תלת-צווארון חופמי תלת-צווארון - מלפנים חורפי - זכר חורפי - נקבה חטפית אפורה חטפית אפורה - צעיר חטפית טורקית - זכר חטפית לבנת-עורף - זכר חטפית לבנת-עורף - זכר, קיץ ראשון חטפית לבנת-עורף - נקבה חטפית שחורת-עורף - זכר חטפית שחורת-עורף - זכר, מופע חום אפור חטפית שחורת-עורף - נקבה חכלילית סלעים - זכר חכלילית סלעים - זכר, מבט מלפנים חכלילית סלעים - נקבה חכלילית סלעים מזרחית - זכר חכלילית סלעים מזרחית - זכר צעיר חכלילית סלעים מזרחית - זכר, מבט מלפנים חכלילית עצים - זכר חכלילית עצים - זכר חכלילית עצים - זכר, חורף ראשון חכלילית עצים - נקבה חמסן טפיל - צעיר חמרייה חלודת-זנב חמרייה חלודת-זנב 2 חמרייה שחורה חנקן אדום-גב - זכר חנקן אדום-גב - נקבה חנקן אדום-גב - נקבה בלבוש זכר חסר חנקן אדום-גב - צעיר חנקן אדום-ראש - זכר חנקן אדום-ראש - נקבה חנקן אדום-ראש - נקבה צעירה חנקן אדום-ראש - צעיר חנקן גדול חנקן גדול (דרומי) חנקן גדול - צעיר חנקן חיוור חנקן נובי - זכר חנקן נובי - נקבה חנקן ערבות - זכר חנקן ערבות - צעיר חנקן שחור-מצח חנקן שחור-מצח - צעיר חסידה לבנה חסידה לבנה - בתעופה חסידה לבנה - צעיר חסידה שחורה חסידה שחורה - צעיר חסידה שחורה - צעיר בתעופה חצוצרן מדבר - זכר חצוצרן מדבר - נקבה חצוצרן מדבר - צעיר חצוצרן שחור-מקור - זכר חצוצרן שחור-מקור - צעיר חרגולן זמירי חרטומית ביצות חרטומית בנגלית - זכר חרטומית בנגלית - זכר, מבט מלפנים חרטומית גמדית חרטומנית ארוכת-מקור - לבוש קיץ חרמשון גדול חרמשון קטן חרמשית - לבוש מעבר חרמשית - לבוש קיץ טבלן בינוני - לבוש חורף טבלן גמדי - אפרוח טבלן גמדי - לבוש חורף טבלן גמדי - לבוש מעבר לקיץ טבלן גמדי - לבוש קיץ טבלן מצויץ - לבוש קיץ טדורנה ירוקת-ראש טסית בתים טריסטרמית ים המלח - זכר טריסטרמית ים המלח - נקבה טריסטרמית ים המלח - צעיר יאורית מיצרית יאורית מיצרית - אפרוח יאורית מצרית - צעיר יונת בית יונת סלעים יונת ענק ינשוף עצים - מאחור ינשוף עצים - מלפנים ירגזי החרמון - מאחור ירגזי החרמון - מלפנים ירגזי מצוי ירגזי מצוי - מאחור ירגזי מצוי - צעיר ירקון - זכר ירקון - נקבה ירקון - צעיר כוכית גדות כוס החורבות כוס החורבות - מבט מלפנים כוס החורבות - צעירים כותלי כחול-חזה - זכר כחול-חזה - זכר כחול-חזה - זכר, חורף ראשון כחול-חזה - נקבה כחל מצוי כחל מצוי - בתעופה כחל צהוב-מקור - מאחור כחל צהוב-מקור - מלפנים כסוף-מקור הודי כפן לבן כפן לבן - צעיר כפן לבן - צעיר בתעופה כרוון מצוי כרוון מצוי - אפרוח כרוון מצוי - בשפיפה כרוון מצוי - צעיר לבנית גדולה - לבוש חורף לבנית קטנה לבנית קטנה - מופע אפור לבנית קטנה - צעיר לוחם - לבוש חורף לוחם - לבוש מעבר לחורף לוחם - לבוש מעבר לקיץ לוחם - צעיר לילית מצויה לימוזה חומת-בטן - לבוש חורף לימוזה מצויה - לבוש חורף לימוזה מצויה - צעיר מאינה מצויה מגלן חום מגלן חום - בתעופה מגלן חום - צעיר מדברון מלכילון אורנים מרגון בינוני - זכר מרגון בינוני - נקבה מרומית לבנת-כנף - לבוש חורף מרומית לבנת-כנף - לבוש מעבר לחורף 1 מרומית לבנת-כנף - לבוש מעבר לחורף 2 מרומית לבנת-כנף - לבוש קיץ מרומית לבנת-לחי - לבוש חורף מרומית לבנת-לחי - צעיר מרית צפונית - זכר מרית צפונית - נקבה נחליאלי זנבתן - חורף ראשון נחליאלי זנבתן - לבוש חורף נחליאלי לבן - זכר, לבוש חורף נחליאלי לבן - זכר, לבוש קיץ נחליאלי לבן - נקבה נחליאלי לימוני - זכר נחליאלי לימוני - זכר צעיר נחליאלי לימוני - נקבה נחליאלי צהוב - זכר נחליאלי צהוב - זכר נחליאלי צהוב - זכר נחליאלי צהוב - צעיר נחליאלי צהוב - צעיר נטה אדומת-ראש - זכר נץ מצוי - זכר נץ מצוי - נקבה נץ מצוי - צעיר נץ קצר-אצבעות - נקבה נקר סורי - זכר נקר סורי - זכר בתעופה נקר סורי - נקבה נשר מקראי נשר מקראי - בתעופה סבכי אפור סבכי חורש - זכר סבכי חורש - נקבה סבכי חורש - צעיר סבכי טוחנים סבכי ניצי - זכר סבכי ניצי - זכר צעיר סבכי ערבות - זכר סבכי קוצים - זכר סבכי קוצים - זכר, מבט מלפנים סבכי קוצים - נקבה סבכי קפריסאי סבכי רונן - זכר סבכי שחור-גרון - זכר סבכי שחור-גרון - נקבה סבכי שחור-כיפה - זכר סבכי שחור-כיפה - נקבה סבכי שחור-ראש - זכר סבכי שחור-ראש - זכר, מבט מאחור סבכי שחור-ראש - נקבה סבכי שיטים סבראש סבראש - מבט מאחור סולה צפונית סופית סופית - צעיר סיטת צוקים סיס הגליל סיס הרים סיס חוורוור סיפן עקוד סיפן עקוד - בתעופה סיפן עקוד - צעיר סיקסק סיקסק - אפרוח סיקסק - כנף פרושה סיקסק - צעיר סלעית אירופית - זכר סלעית אירופית - זכר באביב סלעית אירופית - זכר בסתיו סלעית אירופית - נקבה סלעית אירופית - נקבה סלעית אירופית - נקבה, חורף ראשון סלעית הבזלות סלעית חורף - זכר סלעית חורף - נקבה סלעית חלודת-זנב - נקבה, חורף ראשון סלעית כורדית (חלודת-שת) - זכר סלעית לבנת-כנף סלעית לבנת-כנף - מבט מלפנים סלעית לבנת-כנף - פרחון סלעית מדבר - זכר סלעית מדבר - זכר צעיר סלעית מדבר - נקבה סלעית מדבר - פרחון סלעית נזירה - זכר סלעית ערבות סלעית ערבות - בתעופה סלעית פרסית (חלודת-שת) סלעית קיץ - זכר באביב, מופע בהיר סלעית קיץ - זכר באביב, מופע חלודי סלעית קיץ - זכר, בהיר גרון סלעית קיץ - נקבה סלעית שחורת-בטן סלעית שחורת-בטן - צעיר סלעית שיחים סנונית מדבר סנונית מדבר - בתעופה סנונית מדבר - מבט מלמטה סנונית מערות סנונית רפתות סנונית רפתות - צעיר סנונית רפתות - צעיר בתעופה סתרי ממושקף עגור אפור עגור אפור - בוגר עגור אפור - בתעופה עגור אפור - צעיר בתעופה עגור אפור - שנה ראשונה עוזנייה שחורה - מבט מלמטה עוזנייה שחורה - מבט מלמעלה עורב אפור עורב הודי עורב חום-עורף עורב מזרע עורב קצר-זנב עורב שחור עורבני שחור-כיפה עיט גמדי - מופע בהיר עיט גמדי - מופע כהה עיט חורש עיט חורש - צעיר עיט ניצי עיט ניצי - צעיר עיט ערבות - צעיר עיט ערבות - תת-בוגר עיט צפרדעים עיט צפרדעים - צעיר בתעופה עיט שמש עיט שמש - צעיר עיט שמש - צעיר בתעופה עיט שמש - תת-בוגר עיטם לבן-זנב עלווית אפורה - באביב עלווית אפורה - צעיר בסתיו עלווית חורף עלווית ירוקה עלווית לבנת-בטן עפרוני חכלילי עפרוני חכלילי - פרחון עפרוני מדבר עפרוני מדבר - צעיר עפרוני מצויץ עפרוני מצויץ - מבט מאחור עפרוני עב-מקור עפרוני עב-מקור - מבט מלפנים עפרוני עב-מקור - צעיר עפרוני ענק עפרוני ענק - בתעופה עפרוני שחור-זנב - צעיר עפרונן גמדי עפרונן קצר-אצבעות עקב חורף עקב חורף - בתעופה עקב חורף - צעיר עקב חורף - צעיר בתעופה עקב מזרחי - בתעופה עקב מזרחי - צעיר עקב עיטי עקב עיטי - צעיר עקב עיטי - צעיר בתעופה עקב עיטי - צעיר, מופע בהיר עקב עיטי - צעיר, מופע בהיר בתעופה פורפיריה כחולה פיפיון אדום-גרון - חורף ראשון פיפיון אדום-גרון - לבוש חורף פיפיון אדום-גרון - לבוש חורף מאחור פיפיון ארך-רגליים פיפיון הרים פיפיון מים - לבוש חורף פיפיון עצים פיפיון עצים - מבט מלפנים פיפיון צהוב פיפיון שדות פלמינגו מצוי פלמינגו מצוי - (מלניסט) פלמינגו מצוי - צעיר פלמינגו מצוי - צעיר (מלניסט) פצחן - זכר פצחן - נקבה פרוש הרים - זכר, לבוש חורף פרוש הרים - נקבה פרוש מצוי - זכר, מבט מאחור פרוש מצוי - זכר, מבט מלפנים פרוש מצוי - נקבה פרנקולין שחור - זכר פרנקולין שחור - זכר, מבט מאחור פרפור עקוד - זכר פרפור עקוד - נקבה פרפור עקוד - נקבה מלפנים פרפור עקוד - צעיר פשוש פשוש - זכר, עונת רבייה פשוש - פרחון צולל ביצות - אפרוח צולל ביצות - זכר צולל ביצות - נקבה צולל חלודי - זכר צולל מצויץ - זכר צולל מצויץ - נקבה צופית בוהקת - זכר צופית בוהקת - נקבה צוצלת צוצלת - צעירה צוקית בודדת - זכר צוקית בודדת - נקבה צוקית חכלילית - זכר, לבוש קיץ צחיחנית החרמון - זכר צחיחנית מדבר - זכר צחיחנית מדבר - נקבה צחיחנית מדבר - צעיר צחראש לבן צטיה קאק קוקייה אירופית - צעיר קוקייה מצויצת קוקייה מצויצת - בתעופה קוקייה מצויצת - צעיר קורא מדברי - זכר קורא מדברי - נקבה קורא מדברי - צעיר קורמורן גדול קורמורן גדול - בחיזור קורמורן גדול - צעיר קורמורן גמדי קורמורן גמדי - בחיזור קורמורן גמדי - צעיר קזרקה חלודית קטה גדולה - זכר קטה גדולה - זכר, מבט מלפנים קטה גדולה - נקבה קטה חדת-זנב - בתעופה קטה חדת-זנב - זכר קטה חדת-זנב - נקבה קטה חדת-זנב - צעיר קטה סנגלית - בתעופה, מבט מהצד קטה סנגלית - בתעופה, מבט מלמטה קטה סנגלית - זכר קטה סנגלית - נקבה קטת כתר - זכר קטת כתר - זכר, בהמראה קטת כתר - נקבה קטת כתר - צעיר קיווית לבנת-זנב קיווית להקנית - לבוש חורף קיווית מצויצת - בתעופה קיווית מצויצת - לבוש חורף קיווית מצויצת - מבט מאחור קיכלי אפור קיכלי גדול קיכלי לבן-גבה קיכלי רונן קנית אירופית קנית אפריקנית קנית אפריקנית - צעיר קנית פסים קנית קטנה קרקיר - זכר קרקיר - זכר בתעופה קרקיר - נקבה רחם מדברי רחם מדברי - צעיר רחם מדברי - תת-בוגר רלית המים רמית - זכר רמית - זכר, מבט מלפנים רמית - נקבה רץ-המדבר רץ-המדבר - צעיר שדמית אדומת-כנף - לבוש קיץ שדמית אדומת-כנף - צעיר שדמית שחורת-כנף - לבוש קיץ שחור-הזנב שחור-הזנב - מבט מלפנים שחיינית צרת-מקור שחף אגמים - חורף 1 שחף אגמים - לבוש חורף שחף אגמים - לבוש חורף, מבט מלמטה שחף אגמים - לבוש מעבר לקיץ שחף אגמים - לבוש קיץ חסר שחף אגמים - לבוש קיץ מלא שחף אגמים - לבוש קיץ, בתעופה שחף ארמני שחף ארמני - בתעופה שחף ארמני - חורף 1 שחף ארמני - חורף 2 שחף ארמני - חורף 3 שחף ארמני - מבט מלפנים שחף גמדי - לבוש חורף שחף גמדי - לבוש חורף בתעופה שחף גמדי - צעיר שחף כוזרי שחף כוזרי - בתעופה שחף כוזרי - חורף 1 שחף לבן-עין שחף סיבירי שחף סיבירי - חורף 3 שחף עיטי - חורף 1 שחף עיטי - חורף 2 שחף עיטי - לבוש קיץ שחף ערבות שחף צהוב-רגל שחף צהוב-רגל - בתעופה שחף צהוב-רגל - חורף 3 שחף צר-מקור - חורף 1 שחף צר-מקור - לבוש חורף שחף צר-מקור - לבוש קיץ שחף צר-מקור - לבוש קיץ, מופע ורדרד שחף שחור שחף שחור - בתעופה שחפית גמדית - בתעופה שחפית גמדית - לבוש חורף שחפית גמדית - לבוש קיץ שחפית גמדית - צעיר שחפית ים - לבוש קיץ שחפית ים - צעיר בלבוש דהוי שחפית ים - צעיר בלבוש חדש (ג'ינג'י) שחפית ים - צעיר בתעופה שחפית כספית שחפית כספית - בתעופה שחפית עבת-מקור שחפית שחורת-מקור - לבוש חורף שחפית שחורת-מקור - לבוש קיץ שחפית שחורת-מקור - צעיר שחרור - זכר שחרור - נקבה שיחנית גדולה שיחנית זית שיחנית קטנה שלדג גמדי - זכר שלדג גמדי - נקבה שלדג לבן-חזה שלך - בתעופה שלך - צעיר שלך - צעיר בתעופה
שעיר מסורטטשעיר מצוישעיר מצוי - מבט מלפניםשקנאי מצוישרקרק גמדי
שרקרק גמדי - צעירשרקרק ירוק - זכרשרקרק ירוק - נקבהשרקרק ירוק - צעירשרקרק לבן-גרון - מבט מאחור
שרקרק לבן-גרון - מבט מלפניםשרקרק מצוישרקרק מצוי - בתעופהשרקרק מצוי - מבט מאחורשרשיר מצוי - זכר
שרשיר מצוי - נקבהתור מצויתור מצוי - צעירתור צווארוןתור צווארון - בתעופה
<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   >

לאתר הראשי