"אם אנצור ענף ירוק בליבי, ציפור השיר תגיע" (פתגם סיני)
לאתר הראשי